ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

TARİH ve DOĞA
Doğal Güzellikler
Mamure Kalesi
    - Kale Yapısı
    - Kale Cami
    - Kale Hamamı
    - Kale Su Kanalları
    - Diğer Kaleler
Anamurium
Titiapolis
Yayınlarda Anamur
Mağaralar
Müze ve Diğer Tarihi Yapılar

 

KALE CAMİİ - THE MASGUE OF MAMURE CASTLE


Mamure kale camisi kalenin kitabesinin bulunduğu eski giriş kapısının açıldığı havlu içerisinde yer almaktadır.

 

The mosque of Mamure Castle is located in the courtyard where the old entrance door opening and the inscription of the castle is located.

 

 

Camiye basık kemerli taştan yapılmış kapıdan girilir. Merkezi kubbeli bir yapıdır. Sekizgen tambura geçiş Selçuklu mimari tarzındaki üçgene benzeyen pandantif bingilerle sağlanmış durumdadır.

 

Mosque is entered through a flattened arched stone gate.

It is a centeral domed building.

Changing into the octagol drum is provided with triangular pendant pendentivesin Seljuk minaret style..

 

 

Caminin yapısında bulunan taş ve tuğla sıraları uyum içinde örülmüştür. Kubbeye geçilmeden önce saçak kısımlarında tırnak şeklinde süslemelere yer verilerek etki yaratılmıştır.

 

During the constructıon of the mosque the Stones and bricks were built in harmony.
      The impact is given with the ornamental nails on the fringes before bing passed to the dome.

 

Osmanlı Padişahı 2. Selim zamanında Lala Mustafa Paşa tarafından kalenin fethedildiği bilinmektedir. Selçuklular tarafından yapılmış olan kale içi camiinin 16. yüzyıl Klasik Osmanlı Mimarisinin öğelerini taşıyacak şekilde onarım gördüğü anlaşılmaktadır.

 

It is known that the castle is conquered by Lala Mustafa Pahsa ,at Otoman Sultan II.Selim’s time.
     We can understand that the mosque in the castle is restored with the impact of XVI. Century classical Ottoman architect.

 

Cami önünde inşa edilmiş olan sarnıç kemerle dekore edilmiş ve beşik tonozludur.

 

The cistern built in front of mosque is decorated with the arch and stock vault.

 

Caminin minaresi tektir ve batı tarafında yer alır. Pişirilmiş kırmızı kil tuğladan yapılmıştır. İçerisinde şerefeye çıkmak için dönerli(minare içinde kıvrımlı) merdiveni bulunmaktadır.

 

The minaret of the mosque is unique and is located in the west.
It is built with baked bricks made of red clay.
        In the mosque there is a curved stair to go up to minaret balconycheerio
.

 

 

Camii bugün için Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilmiş olan imamı bulunan, ibadete açık camiler arasında yer alır. Camii önünde tabelası yer alır. Bu tabelada gerekli bilgiler ziyaretçilere vermektedir.

 

Today it is among the mosques that has Imam is employed by Department of Religious Affairs and it is opened to worship. There is a signboard in front of the mosque. It can give the necessary informations to the visitors.

 

                                                               Translated By - Türkçesi
                                                                      Hatice Oduncu
- Çınar ARIKAN
                                                                    English Teacher
- Araştırmacı Yazar

 

   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]