ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

 

       MÜDÜR YETKİLİ ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN ONAY

    Eğitim Kurumları Yönetici Atamalarına ilişkin duyurular yapıldı. Sınava 40 bin civarında aday müracaat etti. Bu adayların atamaları aldıkları sınav puanına Yönetici Atama Değerlendirme Formuna göre (EK: 2) alacakları puan eklenerek elde edilen toplam puanlarına göre puan üstünlüğü esas alınarak yapılacak.

    Bu süreçte Derneğimize gelen bilgilerde; bazı illerimizde müracaatta bulunanlardan müdür yetkili öğretmenlik yapıldığına ilişkin Valilik onayı istendiği, ancak 20-25 yıl önce yapılan bu hizmete ilişkin adayların dosyalarında onay yazılarının bulunmadığı ve mağdur edildikleri belirtilmektedir.

    Müdür yetkili öğretmenlik için 2006 yılından sonra müdür yetkili öğretmen olarak çalışanlardan onay istenmeli, bu tarihten önce çalışıp ta belgeleri olmayanlardan onay belgesi istenmemelidir. 2006 yılında benzer sorunlar yaşanması üzerine bakanlık bu konuda bir yazı yayımlayarak konuya açıklık getirmişti.

    Personel Genel Müdürlüğünün 02 / 06 / 2006 tarihli 1838 / 45500 sayılı yazılarının birinci maddesinde “Yönetmeliğin 7 inci maddesinin son fıkrası kapsamında ikinci kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılan müdür yetkili öğretmenlikte geçen sürelerin valilik oluruna bağlı olarak yapılmış olması kaydıyla dikkate alınması gerekmekle birlikte, 2006/41 sayılı genelgenin yayımlandığı tarihten önce mülki amirlerce görevlendirilmiş ve ilsis kayıtlarına işlenmiş olmak kaydıyla hizmet cetvellerinde görünenlerin de bu sürelerinin ikinci kademe yöneticilikte sayılmasının uygun olacağı, ancak bundan böyle müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilenlerin valilik onayına bağlı olarak görevlendirilmeleri gerektiği” belirtilmişti.

    Yine bakanlığın 16.06.2006 tarihli 1992-49623 sayılı yazılarında aynı soruna istinaden “Buna göre, valilik ya da kaymakamlık oluru olmamasına rağmen bu görevi yürüttüklerinin çeşitli belgelerden anlaşıldığı belirtilen ilgililerin, söz konusu belgeler esas alınarak müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptıklarının il milli eğitim müdürlüklerince belirlenerek bu sürelerinin de ikinci kademe yöneticilikte geçmiş sayılmasının uygun olacağı, ayrıca müdür yetkili öğretmenin izinli olduğu süre içinde bu görevin vekaleten yürütülmüş olması gibi hallerde ise görevlendirilenlerin görev yaptıkları sürelerin ikinci kademe yöneticilikte geçmiş sayılmasının mümkün olamayacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.” denilmektedir.

    Her ne kadar o tarihte yürürlükte olan eğitim kurumlarına yönetici atanmasına ilişkin yönetmelik değiştirilmiş olsa da devlette devamlılığın esas olması hasebiyle söz konusu soruna ilişkin Personel Genel Müdürlüğünün emirleri halen geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle 2006 yılı öncesinde yapılan müdür yetkili öğretmenlik görevine ilişkin onay belgesi bulunmaması durumunda ilgililerin ilsis kayıtlarında müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptıklarının kayıtlı olması yeterli olup değerlendirmelerin buna göre yapılması gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde ilgililerin idari yargı yoluna gitmesi durumunda, muhtemelen kazanacakları dava sonucunda zincirleme olarak birçok kuruma yapılan atamalara etki edeceği açıktır. Yıllardır yapılamayan atamalarda yine sorun yaşanmaması için uyarılarımızın dikkate alınması yararlı olacaktır.

    KONULARA İLİŞKİN YAZILAR:

     EK-1 (Müdür Yetkililik)

     EK-2(Yönetici Atama)
 

 

 

Doğan CEYLAN
Müfettişiler Derneği Genel Başkanı
Yönetim Bilim Uzmanı/İstanbul-22.01.2010

  Doğan CEYLAN'ın Sitemizde Yayımlanan Yazısı

  - MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİNİN SORUŞTURMALARINI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ YAPACAK

             -YÖNETİCİ ATAMA TAKVİMİ ATAMALARI ZORA SOKACAK

  Önder DEMİR'ın Sitemizde Yayımlanmış Yazıları

              -DIŞ GÜÇLERİN AYAK OYUNLARI

              -DTP KENDİ İPİNİ ÇEKTİ

  Ersal ÖZKAN'ın Sitemizde Yayımlanmış Yazıları

                                       -Çocuk ve Oyun-1

                                      -Çocuk ve Oyun-2

                                      -Bilgi teknolojileri ışığında istihdam

                 __________________________________________________

 "Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
ANAMUR'UN SESİ
   

 
   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]