ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

TIKLA...DAHA ÖNCE  YAYIMLANMIŞ TÜM MANŞET HABERLERE BURAYI TIKLA ULAŞ..

 

 

Ankara'nın Göbeğinde Kandil Dağı mı Var ?

 

 

 

Partilerde fırtına öncesi sessizlik

 

 

İFTİRA KAMPANYASI MI, AYAKLARINA MI DOLANIYOR?

 

 

İstavroz çıkarmadan olmaz

 

 

AMERİKALI DİPLOMATLARIN GÜNEYDOĞU FAALİYETLERİ

 

 

Bu belgesel ortalığı karıştırdı!

 

 

TÜRK'ÜN İSLÂM TASAVVURU-PROF.DR.SÖNMEZ KUTLU

 

 

ANAMUR’UN KELEBEKLERİ

 

 

Dini/Mistik Efsaneleri Türk Din Algısı Bakımından Okumak

 

 

SON ANKETTE KİM NE DURUMDA? PARTİLERİN OY ORANLARI?

 

 

Tıp Bayramı Kutlu Olsun - Doktorlar Ankara'da Eylem Yaptı

 

 

ÇETKODER’İN AFİŞLİ, KEFENLİ AKARYAKIT ZAMLARINI PROTESTO EYLEMİ

 

 

DİN ANLAYIŞIMIZ, DİN VE TERÖR

 

 

ANKETLER VE AKP'LİLERİN KORKUSU

 

NEDİR BU KIBRIS TÜRK'ÜNÜN ÇEKTİĞİ

 

NAZIM PEKER: "TÜRK ÇİFTÇİSİ BORÇ EKİYOR, HACİZ BİÇİYOR"

 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TBMM'NE TAŞINDI

 

TIKLA...DAHA ÖNCE  YAYIMLANMIŞ TÜM MANŞET HABERLERE BURAYI TIKLA ULAŞ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIKLA...DAHA ÖNCE  YAYIMLANMIŞ TÜM MANŞET HABERLERE BURAYI TIKLA ULAŞ..

 

 

          Analiz Yazısı /www.anamurunsesi.com yayımladı...       

 

Yabancılara bağımlılık azaltılmalı, milli tohumculuğa geçilmelidir...

  Türk Tohumculuğunun Durumu ve Gelişimi

Türk Ocakları Konya Şubesi Halk Yararına bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. İki haftadan bu yana Türk tarımı ve tohumculuğu konusunda uzmanlara konferanslar verdiren Konya Türk Ocakları Şubesi, insanların dünyada çok büyük bir pazarı olan tohumculuk ve tohum ıslahı konusunda aydınlanmalarını da sağlıyor.

Çok geç başlanmış olmasına rağmen Türk Tohumculuğunun önemli mesafeler aldığına da dikkat çekiliyor. Dışa bağımlılıktan kurtulunması gerektiği ve “Milli” bir tohumculuk sisteminin kurularak pazardaki yabancı payının azaltılması gerektiğinin altı çiziliyor.

     14.04.2011 tarihinde www.anamurunsesi.com yazdı...


                           Türk Tohumculuğunun Durumu ve Gelişimi

Türk Ocakları Konya Şubesi Halk Yararına bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. İki haftadan bu yana Türk tarımı ve tohumculuğu konusunda uzmanlara konferanslar verdiren Konya Türk Ocakları Şubesi, insanların dünyada çok büyük bir pazarı olan tohumculuk ve tohum ıslahı konusunda aydınlanmalarını da sağlıyor.

Çok geç başlanmış olmasına rağmen Türk Tohumculuğunun önemli mesafeler aldığına da dikkat çekiliyor. Dışa bağımlılıktan kurtulunması gerektiği ve “Milli” bir tohumculuk sisteminin kurularak pazardaki yabancı payının azaltılması gerektiğinin altı çiziliyor.

Türk Ocaklarının bu haftaki konuğu Doç Dr. S. Ahmet BAĞCI idi. Bağcı “Türk Tohumculuğunun Durumu ve Gelişimi” konusundaki konferansında çok çarpıcı grafikler resimler ve slaytlar eşliğinde dinleyenleri aydınlatan çok güzel bir sunum gerçekleştirdi.

Norman Borlaug adlı bilim adamının bir sözü ile konuya giren Ahmet BAĞCI Traım, tohum ve ıslah çalışmalrı konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulundu. 

Doç. Dr. S. Ahmet BAĞCI tarafından gerçekleştirilen konferanstan işte ilgi çekici konu başlıkları:

•         “Tarlalarınızı ekin aksi takdirde dünyada barış olmaz”

           Norman Borlaug ("Green Revolution” Yeşil Devrim,1970 Nobel Barış Ödülü sahibi)

TARIM

Tarım; bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması sürecinin bütününü kapsar.

Tarım Türkiye için önemli bir sektördür

Gayri Safi Milli Hasılanın (950 milyar $) Yaklaşık % 10’ u Tarım,
Toplam Tarımsal Üretimin (Değer olarak)
% 70’i Bitkisel
 % 30’u Hayvansal kökenlidir.

Bitki alt sektörlerine göre üretim hacmi ve değeri

Tohumluk

q     Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi bitki kısımlarını ifade eder,

q     Yeni bir bitki oluşturma şansına sahip her türlü canlı materyale denir

q     Çeşidin geliştirilmesi, tohumluğun üretimi, işlenmesi, hazırlanması ve pazarlanmasını kapsayan bir faaliyet ve iş koludur.

    

    ISLAH denince

q     Islah    Ar. (ısla:hı)

q     1. Düzeltme, iyileştirme

q     2. Bir hayvan veya bitki türünden daha iyi verim alabilmek amacıyla yapılan işlem

q     ös- mek, ösdür- mek

q     Ekin ösdürmek: ekin büyütmek, geliştirmek 

q     Pagtaçılığı ösdür-mek: pamuk üretimini geliştirmek

     Islahat

q     30 Mart 1856'da Kırım Savaşı'nı sona erdiren Paris Antlaşması'nı imzalayarak Islâhat Hatt-ı Hümâyûn-û yürürlüğe koyan Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa

     Islahat

q     Islâhat Fermânı ( Islâhat Hatt-ı Hümâyûn-û, ‏ خط همايون‎), Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde devletin yıkılmaktan kurtarılması amacıyla; siyasî kuruluşlar, kişi hakları, ve yeni kurumların kurulması konularında yapılması tasarlanan köklü değişiklikler için Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan fermândır.

q     Tanzimât Dönemi'nin önde gelen devlet adamlarından biri olan Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa tarafından büyük Avrupa devletlerinin arzuları doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe konmuştur

     Tanzimat Fermanı

q     Mir i arazi rejimine köylüye verilen arazi parçalanamaz olup geçimi sağlayacak büyüklükte idi. Verimli topraklarda 60-80, orta verimlilerde 80-100 kıraç yerlerde 100-150 da

q     Tımar sistemi, 1839 Tanzimat Fermanı ile kaldırılmıştır.

q     1847 de çıkarılan bir tebliğ ile toprağın uygun olan erkek çocuğuna geçmesi kaldırılmış ve kız çocuklarının da mirastan pay alması hükmü getirilmiştir.

     Islahat Fermanı ile

q     Kapitülasyonlar ile (1878-1913) her yıl un, pirinç, buğday ithal edilmiş ve her yıl yaklaşık 12 milyon altın lira ödenmiştir

q     1913 yılında şeker pancarı tohumları getirilerek üretime kullanılmıştır

     Bitki Islahı nedir ?

q     İnsanoğlunun ihtiyacı doğrultusunda bitkilerin genetiğini değiştiren/geliştiren bilim ve sanata Bitki Islahı denir

      Çeşit

q     Bir veya birden fazla genotipin birleşmesinden ortaya çıkan ve kendine has özelliklerle tanımlanan, sözü edilen özelliklerden en az biriyle tescil ettirilmiş diğer genotiplerden ayrılan ve bir isim altında kayıt altına alınan genotipleri ifade eder.

q     Buğday (Gerek-79, Konya-2002, Cömert-2)

q     Patlıcan (Tatlıcan)

q     Fasulye (Akman, Özmen, Doruk)

     Dünyada Tohum Ticareti /Pazar Durumu

q     Dünyada bütün bitki türlerinde kullanılan tohumluğun parasal değeri 55 milyar $

q     Yine Dünyada ticarete konu olan tohumluğun parasal değeri Yaklaşık 36.5 milyar $

q     Uluslar arası ticarete konu olan tohumluğun değeri  6.2 milyar $

q     Türkiye’de ticarete konu olan tohumluğun parasal değeri yaklaşık 400 milyon (?) $

     Dünyada Tohumluk Endüstrisinin Gelişimi

q     İlk tohum laboratuarı 1869 yılında Almanya’da, 1871 yılında Danimarka ve 1876’da ise ABD’de kuruldu

q     1906 yılında Almanya’da ESTA (Avrupa Tohumluk Kontrol Birliği)

q     1908 yılında ABD ve Kanada tarafından Resmi Tohumluk Sertifikasyon Ajansları Birliği (AOSCA) kuruldu

q     Uluslararası Tohum Test Birliği (ISTA) 1924 yılında kuruldu.

q     Aynı yıl Uluslararası  Tohum Ticaret Federasyonu FIS(ISF) kuruldu

q     OECD Tohum Sertifikasyon Sistemi  1958 de oluşturuldu

q     Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerinin Koruma Birliği (UPOV) 1961’de kurulmuştur

     Türkiye’de Tohum Endüstrisinin Gelişimi

q     1860 ABD ve Mısır’dan pamuk tohumluğu, ithal edildi, Ege ve Çukurova’da dağıtıldı

q     1870-1880 Bazı yabancı demiryolu şirketleri demir yolu hattı boyunca tahıl ve pamuk tohumluğu dağıttı

q     1913 yılında şeker pancarı tohumları getirilerek üretime başlanmıştır

      1925-1950  Yılları

q     Cumhuriyetin ilk yıllarında,Tohum üretme istasyonlarının kuruluşu ve ıslah çalışmaları başlatılması

q     1925 Tohum Islah ve Üretme İstasyonları

q     Yurt dışından “anaçlık” pancar tohumluğu ithal edildi

q     1950 Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ-TİGEM)

      1950-1960’lı Yılları

q     Tohum kalite ve sistem kurulması çalışmaları,

q     1953 Tahıl Kontrol ve Sertifikasyonu (AÜ)

q     1959 Şeker Şirketi ile KWS ortaklık kurdu

q     1961 İlk özel tohumculuk şirketi (Beta) kuruldu

q     1978 İkinci özel tohumculuk şirketi (MAY) kuruldu

q     1960 Bölge Çeşit Deneme Müdürlüğü

      1960-2000  arası yıllar

q     1963 308 sayılı “Tohumluk Tescil,Kontrol ve Sertifikasyon Kanunu” nun yürürlüğe girmesi, TTSM

q     1963 Türkiye’nin ISTA’ya üye olması,

q     1968 yılında OECD tohum sertifikasyon sistemine üyelik

      2000 yılından sonrası

q     2001 yılında TTSMM lab. ISTA tarafından 124 bitki türünde Uluslar arası akreditasyonu,

q     2004’te 5042 Sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerinin Islahçı Hakları   Kanununun” yürürlüğe gimesi,

q     08 Kasım 2006’da 5553 “Tohumculuk Kanunu” nun  kabulü, 

q     2007  Sebze Tohumları OECD sistemine dahil edilmesi,

q     18 Kasım 2007 Türkiye UPOV’a üyelik,

q     2008 Alt Birlikler ve Türkiye Tohumcular Birliğinin (TÜRKTOB) Kurulması,

q     2010’da 5977 Biyogüvenlik Kanunu

      TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ (TÜRK-TOB)

T.C Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 5553 sayılı “Tohumculuk Kanunu” 2006 Aralık ayında TBMM’ de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

   Neden Yeni Bir Yasa

1)      Bilimsel ve Teknolojik İlerlemeler

            Genetik, Bitki ıslahı, Çeşit geliştirme, Bitki Çoğaltım Yöntemleri, Tohumluk İşleme Teknolojileri  (ilaçlama, kaplama, peletleme, Paketleme),

2)      Kurumsal Değişimler

            Özelleştirme,Özerk veya bağımsız kuruluşlar, Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları, Yetki Devri, Genetik Kaynakların Korunması, Uluslararası Normlar ve Kurallar

3)      Sektördeki yapılanma

            Mesleki Örgütlenme, Katılımcı yönetim,

   4)      Uluslar arası kuruluşlarla entegrasyon

     Getirilen Yenilikler

q     Tohumluklara kalite güvencesi

q     Tohumlukların Uluslararası normlarda kayıt,tescil ve sertifikasyonu

q     Tohumluk üretim ve ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmayı

q     Tohumculuk sektörünün yapılandırılması ve geliştirilmesidir.

   Türkiye’de Özel Tohumculuk Firmaları

q     Tamamen yerli sermayeli olup, yabancı şirketler ile herhangi bir teknoloji alışverişinde bulunmayan firmalar.

q     Tamamen yerli sermayeli olup, genetik materyali dışarıdan sağlayarak kendi markası veya yabancı şirketlerin markası ile pazarlayan firmalar.

q     Tamamen yabancı sermayeli olup, kendi markaları ile tohum pazarlayan firmalar.

q     Yabancı sermaye ile ortak olup, genetik materyali dışarıdan sağlayarak kendi markası veya yabancı şirketlerin markası ile pazarlayan firmalar

     Tohumculukta Ar-Ge Destekleri

q     Araştırma-Geliştirme çalışmalarına OECD ülkeleri GSMH’larının %2’sini ayırırken,

q     Türkiye’de %0.4 kadardır.

q     Tarımsal araştırmaların aldığı pay Tarımın GSMH’ya yaptığı katkının çok gerisindedir.

q     Gelişmiş ülkelerde tarıma dayalı milli gelirin %2.6’sı,

q     Türkiye’de ise %0.48’i tarımsal AR-GE çalışmalarına ayrılmaktadır

      Tohumculuğun Gelişimi ve Hedefleri

q     Türkiye tohumculuğu son 20-25 yıl içerisinde önemli gelişmeler göstermiştir.

q     1985 yılı öncesinde, kamu ağırlıklı olan bu sanayi, günümüzde geniş ölçüde bir özel sektör yatırım alanı haline gelmiştir.

q     Çiftçilerimizin “üstün nitelikli çeşit” ve “kaliteli tohumluk” ihtiyaçları çağdaş dünya standartlarında karşılanmaktadır.

q     Türkiye’den yapılan tohumluk ihracatı –her ne kadar tohumluk ithalatı kadar olmasa da- yıldan yıla önemli artış eğilimi göstermektedir.

q     Buğday, arpa, çeltik, bazı yem bitkileri ve yemeklik baklagillere ait sertifikalı tohumlukların önemli bir kısmı ise Türkiye’de ıslah edilen çeşitler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

     Türkiye Neden Tohumluk İthal Ediyor?
     Tohumluk İthali Devam Edecek mi?

q     Türkiye Dış Ticaret Kuralları ve Ülke Ekonomisi Gerektirdiği için Tohumluk İthal Etmektedir.

q     Ancak, İthalatın Orta Dönemde Azalması Beklenmektedir.

q     Sebzeler Hariç “Doğrudan Çiftçi Kullanımı” amacıyla yapılan tohumluk ithalatı sınırlıdır.

q     Sebze Türleri Dışındaki İthalat; çok geniş ölçüde Tohumluk Üretimi Amacıyla Yapılan, Ebeveyn Tohumluk İthalatıdır.

q     Hibrit (F1) Sebze Tohumluğu İthalatı, yurt içi çeşit geliştirme kapasitesinin artmasıyla önemini nispeten yitirecektir.  

     Ne Yapmalıyız..?

q     Ülkenin ihtiyacı olan ürünlerde Çeşit Islah Çalışmalarına ağırlık verilmelidir

q     Başta mısır, ayçiçeği, soya, patates, şeker pancarı ve sebze olmak üzere Türkiye’nin çeşit geliştirme kapasitesi arttırılmalıdır

q     Bitki Islahçılarının Eğitimi

q     Bitki Islahçı Hakkı=Telif Hakkı

   Hangi Ürün Grupları ve Başı Çekenler

Araştırma, üretim ve ihracat kapasiteleri açısından değerlendirildiği zaman; ABD ve Fransa hem tarla hem sebze bitkilerinde. Hollanda sebzeler, patates ve süs bitkilerinde, Almanya, Kanada ve Avustralya ise muhtelif tarla bitkilerinde, Danimarka çim bitkilerinde başı çekmektedir.

   Ülkemizin Fırsatları

Türkiye tohumluk ihracatından mısır, ayçiçeği ve pamuk gibi tarla bitkileri ile serbest tozlanan bazı sebze tohumluklarında üretim avantajını kullanırken özellikle hibrit domates, biber, kabak ve benzeri sebzelerde ise özel sektör AR-GE  gücünün sağladığı avantajlardan yararlanmaya çalışmaktadır

   Tarım - ARGE

Her ne kadar belirli ülkelerin sahip olduğu iklim ve toprak şartları belirli ürünler için o ülkelere ekolojik üstünlük sağlasa da tohumdan elde edilebilecek katma değeri en yükseğe çıkarmada en önemli olan faktör, o ülkenin yeni bitki çeşitlerini geliştirme (AR-GE) kapasitesidir.

   Ne Yapılmalı..?

q     Araştırmaların teşviki

q     Araştırıcıların desteklenmesi

q     Tohumculuk Konusunda Eğitime önem verilmesi

q     Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, Tekniker

q     Tohumculuk Sektörü ile Eğitim Sektörünün buluşturulması

   Milli Özel Sektörün Gücü

q     Hollanda, Fransa, ABD ve Almanya gibi ülkelerde tohumculuk yaklaşık 100-150 yıl önce başlatılmış olup bilimsel ve teknolojik araştırmalar ile özel sektör tohumculuk girişimciliği tohumculuğun asıl itici gücünü oluşturmuştur.

q     Türkiye tohumculuğunda özel girişimcilik yenidir ve ortalama şirket yaşı ise 15 civarındadır.

q     Son derece genç olan Milli Özel Tohumluk Sektörünün Rekabetçi gücünün arttırılması

q     Tohumculuk Kanunu ile kurulan TÜRKTOB ve Alt Birlikler Sektörü düzenlemeli

q     Kamu icracı değil denetleyici görevini üstlenmeli

   Milli Tohumculuk için…

q     Kamu temel araştırmalar ve hat geliştirme çalışmalarına yönelmesi

q     Özel sektör ağırlıklı bir üretim modeli

q     Sertifikalı tohumlukta, ihracat ve ithalat dengesinin sağlanması

q     Uluslararası tohumculuk sektöründe söz sahibi olma

q     ECOSA, ISTA, ISF

q     Sertifikalı tohumluk ihtiyacının iç üretimle karşılanması, Ülkemizin bir üretim üssü haline getirilmesi

q     Bölge ülkelerinin liderliğini götürebilecek kapasite ve birikime ulaşılması.

      Kalabalık bir izleyici topluluğunun izlediği Türk tohumculuğunun durumu ve gelişimi adlı konferansın sonunda Doç. Dr. S.Ahmet BAĞCI'ya Türk Ocaklarının bir plaketi takdim edildi.

______________________________________________

 YORUM YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

HABERLERİMİZ TOPLAM

DEFA OKUNMUŞTUR...

"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
ANAMUR'UN SESİ

   

Başadön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]